آرايش تكميلي و ترميمي 

با آرايش ترميمي و استفاده از رنگهاي تيره و روشن فونداسيون و يا پودر مي توانيم ايرادهاي اعضاي صورت را تا حد امكان بپوشانيم. مي توان با رنگهاي تيره اين اعضا را كوچكتر و يا رنگ هاي روشن آنها را بزرگتر نشان دهيم. اگر در اين كار دقت نكنيم، لكه هاي تيره و روشن بجاي زيبايي، ما را زشت خواهند كرد. 

در آرايش ترميمي بيشتر از پودر استفاده مي شود تا از كرم و مايع، زير پودر به راحتي فونداسيون پخش مي شود. آرايش ترميمي بر اثر تكرار بهتر مي شود چون تكرار اين آرايش باعث مي شود كه بفهميم چگونه بايد اعضاي صورت را با رنگهاي متضاد، كامل نشان دهيم. به طور مثال كوچك جلوه دادن بيني، رفع نواقص صورت، پوشاندن جاي زخم و جوش و سوختگي، رفع چين و چروك كنار لب و چشم و پيشاني، عمل ترميمي و تكميلي را بعد از زدن فونداسيون انجام مي دهيم، روي پودر نميتوانيم فونداسيون انجام دهيم چون باعث پاك شدن آن مي شود. 

پودر و يا كرم هاي ترميمي در رنگ هاي روشن، متوسط و تيره ساخته مي شوند. 

حلقه سياه دور چشم را مي توان با انواع كرم پودر ترميمي پوشاند. البته دلايل زيادي برا افتادن حلقه سياه دور چشم ها و گود رفتن پلك ها وجود دارد، مانند كم خوابي، غذاي نامناسب، مصرف مشروبات الكلي، ناراحتي هاي كليوي و.. كه در اين صورت ابتدا بايد مشكل اصلي را رفع كنيم و سپس از آرايش كمك بگيريم. در هر صورت، پلك ها و اطراف چشم ها را تا زماني كه تيره و گود رفته هستند روشن تر مي كنيم و يا در حالتي كه پف كرده اند، براي پوشاندن اين پف، روي آن را با پودر تيره تر و اطراف آن را با پودر روشن تر مي پوشانيم و به دقت پودر را پخش مي كنيم. 
  از رنگ تيره براي كوچكتر نشان دادن بيني بزرگ و يا كج، غبغب، آرواره پهن و برجسته، پلك هاي سنگين، چانه برجسته، و پيشاني جلو آمده استفاده ''''''''مي كنيم. از رنگ روشن براي بزرگ تر نشان دادن بيني كوتاه، چشماه كوچك، صورت باريك و بلند، چانه عقب رفته، گردن باريك و بلند و پوشاندن حلقه سياه دور چشم استفاده مي كنيم. براي برجسته نشان دادن گونه ها، يك خط فرضي از گوشه دهان به وسط گوش و يك خط ديگر به صورت عمودي، از گوشه خارجي چشم به طرف چانه مي كشيم. فونداسيون تيره را بعد از خط عمودي روي اين خورت افقي ميزنيم. 

زخمهاي كوچك، خال و لكه هاي تيره را با فونداسيون مي توانيم بپوشانيم كه بايد فونداسيون را كاملا پخش كنيم تا خط ايجاد نشده و صورت دو رنگ نشود، و آرايش طبيعي تر جلوه كند. براي پوشاندن لبكه هاي بزرگ و خال يا لكه هاي مولودي(ماه گرفتگي،خورشيدگرفتگي) بايد وقت بيشتري گذاشت و با صبر و حوصله كار شود. بعد از فونداسيون، مواد پوشاننده را روي لكه مي ماليم و مجددا لايه نازكي از فونداسيون را روي آن ميزنيم و سپس تمام صورت را بطور پكنواخت كرم يا. فونداسيون را خيلي ضخيم و زياد روي صورت استفاده نكنيد، چون با پخش نكردن صحيح آن مشكل صورت را بدتر از انچه كه هست نشان مي دهد. در ادامه فيلم زير را براي توضيحات بيشتر تماشا كنيد. 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.pankek.ir مراجعه كنيد